• Blog
 • Diagnostika turbodmychadla

Diagnostika turbodmychadla


Obecný postup výměny turbodmychadla

Následující postup je pouze doplňkem k příručce pokynů poskytovaných výrobcem vozidla.

Veškeré operace s demontáží, ověřování škod a instalací turbodmychadla do vozidla by měly být prováděny personálem s odpovídajícími technickými znalostmi a speciálního vybavení. Všechny postupy týkající se demontáže, ověření poškození a opětovná instalace turbodmychadla zpět do vozidla by měli provádět pracovníci, kteří mají příslušné technické znalosti a odborné vybavení. Dodržovat pokyny výrobce, používat nástroje doporučené jím a rovněž dodržovat bezpečnostní pravidla. Před montáží nového turbodmychadla zjistit a odstranit závadu, která měla přímý vliv na předchozím poškození turbodmychadla. Při provádění prací souvisejících s výměnou turbodmychadla by se měly používat pouze náhradní díly doporučené výrobcem. Vzhledem k přesnosti nastavení a náročným pracovním podmínkám turbodmychadla je zakázáno jakékoliv změny pinícího tlaku na regulaci samotného turbodmychadla nebo změny v softwaru motoru laděním atp. (chiptuning) Základem pro bezporuchovou práci turbodmychadla je pravidelné dodržování servisních intervalů (výměna oleje atp.) s použitím pouze originál-ních dílů doporučených výrobcem.

Návod k výměně turbodmychadla:
 1. Zkontrolujte čistotu celého sacího systému, z poškozeného turbodmychadla se do systému můžou zabodnout jeho poškozené části, které se po neodborné montáži mohou časem odtrhnout a poškodit nově vložené turbodmychadlo.
 2. Vyměnit vzduchový fi ltr za originál nebo náhradu schválenou výrobcem vozidla.
 3. Zkontrolujte, zda je výfukový systém čistý, pokud je zablokován katalyzátor nebo fi ltr pevných částic, turbodmychadlo nedosáhne své účinnosti a dále může dojít k poškození axiálního ložiska ve skříni turbodmychadla. V případě potřeby vyměňte katalyzátor nebo fi ltr pevných částic. VAROVÁNÍ! Nelze odstranit katalyzátor nebo fi ltr pevných částic – po odstranění nebo zásahu do těchto prvků dojde ke ztrátě vzduchotěsnosti turbodmychadla a tím dojde k úniku oleje.
 4. Zkontrolujte správné připojení a těsnost vzduchového, podtlakového systému regulující práci turbodmychadla.
 5. Vyměnit fi ltr motorového oleje a olej. Používejte pouze oleje s normami předepsaných výrobcem. Viskozita a hustota oleje je nezbytnou podmínkou pro udržení olejového fi lmu, který má vliv na životnost turbodmychadla.
 6. Během montáže turbodmychadla vždy používejte nové sady těsnění (měděné matice a šrouby s příslušnou tvrdostí), zkontrolujte těsnění šroubů, všechny úniky a netěsnosti se projeví zvuky sirény atp.
 7. Jemně našroubujte přívodní trubku oleje, vedení pro vypouštění oleje by nemělo zůstat zašroubované.
 8. Protočte několikrát motor bez startování, aby se olejový systém napinil do doby, kdy začne prolínat olej mezi přívodní trubkou a turbodmychadlem.
 9. Utáhněte momentem přívodní mazací trubku oleje turbodmychadla dle pokynů výrobce
 10. Protočte několikrát motor bez startování do doby, kdy začne téct olej mezi turbodmychadlem a přepadovou trubkou.
 11. Utáhněte momentem přepadovou trubku oleje turbodmychadla dle pokynů výrobce a nastartujte motor.
 12. Zkontrolovat těsnost veškerých spojů
 13. Proveďte zkušební jízdu.

Celý text si můžete stáhnout ve formě PDF.