Reklamace

Jako každá firma, která se zabývá repasováním a prodejem repasovaných turbodmychadel se ani my nevyhneme reklamacím.

Některé jsou uznané, většina však je způsobena špatnou instalací samotného turbodmychadla, což má samozřejmě za následek spory ohledně toho, čí je to chyba.

Ke každé případné reklamaci je samozřejmě vystaven protokol příčiny poškození, pokud nejde o mechanické poškození turbodmychadla ( reklamace např. vysoký tlak turba, padání do nouzového režimu, atp. ), tak se přikládá protokol o měření turbodmychadla na hodnoty tlaku a průtoku vzduchu turbodmychadlem...

Níže jsou popsány časté důvody reklamací, resp. problémů po montáži turbodmychadla. Připomínky budeme s každou další aktualizovat, protože důvodu by se našlo nesčetně mnoho.

Hlavní zásady výměny turbodmychadla ( uvedeno i v záručním listě )

1. Před uvedením turbodmychadla do chodu odstraňte poruchu, v důsledku které bylo nutné provést opravu nebo výměnu turbodmychadla

2. Zkontrolujte tlak v systému mazání motoru.

3. Vyměňte v motoru olej a filtry (olejový, vzduchový).

4. Zkontrolujte těsnost spojů sacího potrubí.

5. K utěsnění olejového potrubí je třeba použít výhradně těsnění z klingeritu,azbestu nebo Cu kroužků.

6. Před nastartováním motoru s novým turbodmychadlem je třeba naplnit olejovou komoru turbodmychadla motorovým olejem, aby bylo zajištěno mazání ložisek turbíny při prvním spuštění

7. Doporučuje ( v některých případech povinné ) se demontovat olejovou vanu, vyčistit systém olejového čerpadla, je třeba vyčistit přívodní potrubí, intercooler a zkontrolovat těsnost jeho systému.

8. Povinná je výměna olejového potrubí (přívodního i vratného) turbodmychadla za nové.

9. Po montáži turbokompresoru proveďte první výměnu oleje po 10 000 km bez ohledu na pokyny výrobce.

________________________________________________________________________

1) Výměna sady těsnění na výfukovém potrubí

Tento důvod opravdu neuvádíme kvůli zvýšenému prodeji našich sad těsnění k turbodmychadlům, ale protože je to první zjevný důvod, proč zákazníci volají s problémem po instalaci turbodmychadla.

Pokud je mezi výfukovým potrubím jakákoliv netěsnost, turbodmychadlo začne pískat. Nepíská na volnoběhu, ale po přidání plynu, nejvýrazněji při záběru turbodmychadla. To je totiž okamžik, kdy jsou otáčky motoru nízké a aby bylo dosaženo požadovaného tlaku v sání, tak jsou lopatky regulace ( jde o VNT systém regulace ) téměř v ploché poloze vůči turbínovému kolu, jak je naznačeno v první části obrázku níže

Poloha lopatek VNT regulace

V tuto chvíli totiž naklápěcí lopatky kladou největší odpor výfukovým plynům z motoru, což způsobí jejich únik mezi špatným těsněním mezi výfukovými svody a turbodmychadlem. Jakmile se otáčky motoru zvyšují, lopatky se přesouvají do kolmé polohy k turbínovému kolu, odpor vůči výfukovým plynům klesá a pískání ustává nebo zmizí úplně - záleží, jak je netěsnost velká.

_______________________________________________________________________________

2) Těsnění na turbodmychadlo 708639 ( 1,9dCi )

Tento typ těsnění je jedním z mála, které při nasazení na výfukovou přírubu lze dát opačně. V takovém případě dojde překrytí poloviny vstupu výfukových plynů do turbodmychadla - důsledkem je špatný tah turbodmychadla, zvýšená kouřivost, protože turbodmychadlo nedostane na turbínové kolo dostatek energie z výfukových plynů. Níže je vyobrazeno, jak takové překrytí vypadá:

Špatně nasazené těsnění na 708639

_______________________________________________________________________________

3) Tlak turbodmychadla / padání do nouzového režimu

Velmi zásadní a hodně často řešený problém, hlavně u koncernových vozů VW, Škoda, Audi, Seat, konkrétně pro turbodmychadla 713672 a 713673 pro motory 66, 74, 81, 85kW. Turbo nezabírá ve správném okamžiku, nemá dostatečný tlak, příp. je tlak moc vysoký, což způsobí přechod motoru do nouzového režimu.

Jelikož všechny naše turbodmychadla se změnnou geometrií lopatek jsou nastavovány a kalibrovány na speciálních strojích pro nastavení správného množství protékaného vzduchu a tlaku turbodmychadla podle hodnot udaných výrobcem, stojíme si za tím, že v tomto případě je potřeba hledat chybu jinde, než v turbodmychadle.

Důležité je zjistit přičinu poruchy turbodmychadla již před jeho nahrazením, tzn. diagnostikou číst všechny chyby motoru. Často zničení turbodmychadla ( upálené turbínové kolo, zadření lopatek regulace nebo jejich opálení a změnu tvaru ) způsobí nesprávná funkce EGR ventilu. Ten by měl přepouštět výfukové plyny pouze v daném okamžiku a je-li špatný, výfukové plyny, přepuštěné v nesprávném okamžiku, mění tlakové poměry v sání, zanáší ho nečistotami ( to samozřejmě díky EGR i když je ventil ok :) ) atp. Všechny tyto důsledky špatné činnosti EGR ventilu se promítnou i do přímé funkce turbodmychadla.

Dalším důvodem je nesprávná funkce regulačního ventilu (N75), který ovládá naklápění lopatek. Základním způsobem jak zjistit jeho správnou funkci je přes test akčních členů diagnostikou a změření odporu mezi oběma konektory regulačního ventilu.

Méně častým, ale přesto známým je přehození podtlakových hadiček, a to jak na regulačním ventilu od podltakové regulace, tak od EGR ventilu - přehození = nesprávná funkce ve všech případech. Regulační ventil má tři vstupy - jeden je skrytý, volně v prostoru nepřipojený, druhý s označením VAC je připojen na podtlak a třetí s označením OUT má jít do mechanické regulace turbodmychadla.

_______________________________________________________________________________

4) Mazací soustava u motorů 1,6HDi

V tomto případě si na nás páni konstruktéři vymysleli zvláštní řešení, a tím jsou obyčejné sítka v průtokových šroubech, přívodní olejové trubky k turbodmychadlu a výpustný šroub v olejové vaně, který není nejnižším místem vany a zanechává v ní nečistoty. Všechny tyto věci jsou popsány v návodu na výměnu turbodmychadla 1,6HDi, které dodáváme ke všem těmto typům turbodmychadel. Návod lze stáhnout i v sekci 'Ke stažení'  ( připravujeme.. )

Zanesený střed turbodmychadla nečistotami

_______________________________________________________________________________

5) Vnik cizího předmětu do nasávání turbodmychadla
6) Cizí těleso ve výfukové soustavě
7) Nedostatečné nebo žádné mazání
8) Povolená matka na kompresorovém kole

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku