• Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Údaje o dodavateli

FlexaMi Auto s.r.o.

Vídeňská 38/116 Brno - Přízřenice 619 00
IČ: 293 68 596 DIČ: CZ 293 68 596
Bankovní číslo účtu: 254037364/0300 ČSOB
Dodavatel je plátce DPH.
Provozní doba: Po – Pá : 9:00 – 17:00 So – Ne: dle telefonické domluvy možnost odběru zboží
Kontaktní údaje:
Telefon
+420 605 455 587 (firma)
+420 605 009 560 (technická podpora + objednávky)
+420 731 692 221 (jednatel společnosti) Web: flexamiauto.cz E-mail: info@flexamiauto.cz
Spisová značka C 75972 vedená u Krajského soudu v Brně, den vzniku funkce 28.8.2012. Dále jen „Dodavatel“.

2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, které jsou součástí registrace, objednávky, příp. pouhé komunikace jsou považované za důvěrné a jsou chráněné proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zároveň však zákazník souhlasí s archivováním údajů o jeho osobě a jeho objednávkách, pokud ovšem nepožádá písemně o vymazání jeho vlastní historie z naší databáze.

3. Způsob platby

  • Hotově – při osobním převzetí zboží
  • Dobírkou – při převzetí zboží od zásilkové služby
  • Převodem – pouze smluvní partneři

4. Objednávka zboží

Veškeré zboží prodávané Dodavatelem je běžně prodávané, ale není zaručena jeho okamžitá dostupnost. Ta je potvrzena vždy telefonicky, e-mailem nebo osobní schůzkou se zákazníkem. Potvrzení objednávky je na základě uvedení všech dostupných informací zákazníkem, aby se předešlo záměně zboží nebo jeho špatnému objednání. Cenu zboží si zákazník zjistí přímo na webových stránkách, příp. si ji nechá ověřit. Ceny jsou platné v momentě provedení objednávky zákazníkem. Zrušit objednávku lze kdykoliv během jejího potvrzování, po potvrzení a objednání zboží pouze po komunikaci s Dodavatelem a dojednání podmínek, za kterých se objednávka zruší. Nelze zboží objednat a následně jej nepřebrat, příp, bez udání důvodů si ho nevyzvednout.

5. Převzetí zboží

Zboží, které je zákazníkovi posíláno přepravní společností dle domluvy v průběhu objednávky (Česká Pošta nebo Messenger) vyžaduje závazné potvrzení objednávky elektronickou formou příp. telefonicky, při uvedení údajů k potřebných ke správnému doručení zboží. V případě, že je přepravní společností zákaznikovi, který objednané zboží platí dobírkou přímo přepravci, učtována jiná ( nižší / vyšší ) doběrečná částka, než bylo domluveno, je zákazník povinen to neprodleně oznámit Dodavateli, který poté bez prodlení zjišťuje, kde se stal problém.

5.1 Dodací lhůta

Pro každé objednané zboží bude Dodavatelem sdělen termín odeslání zboží, příp. možnost jeho osobního vyzvednutí. V každém případě se Dodavatel zavazuje urychlit dobu dodání na co nejkratší možnou. V případě odesílání přes ČP je doba doručení 24-48h podle hodiny odeslání zboží, v případě odesílání přes Messenger je doba doručení 24h od odeslání zboží.

5.2 Poštovné

Poštovné je hrazeno zákazníkem a je 140 Kč + 30 Kč za dobírku, pokud není mezi zákazníkem a Dodavatelem dohodnuto jinak, na základě historie objednávek a dalších.

5.2 Převzetí zboží -turbodmychadla, vstřikovače, čerpadla

Při prodeji vstřikovače nebo čerpadla je podmínkou prodeje vrácení starého STEJNÉHO typu turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla od zákazníka ( po písemné domluvě lze odevzdat staré turbodmychadlo, vstřikovač, čerpadlo jiné ). V případě. že zákazník neodevzdá staré turbodmychadlo, vstřikovač nebo čerpadlo stejného typu nebo neodevzdá turbodmychadlo. vstřikovač, čerpadlo vůbec, končí tímto jakákoliv záruka na prodané turbodmychadlo bez možnosti navrácení kauce. Z toho důvodu je při dobírkovém způsobu platby účtována k celkové ceně turbodmychadla, vstřikovače, čerpadla kauce ve výši 1800 Kč, v případě originálního reman turbodmychadla fy Garrett ve výši 3000,-Kč, která je podložena nedaňovým dokladem přiloženým v balíku. Jakmile zákazník odešle turbodmychadlo, vstřikovače nebo čerpadlo Dodavateli, vyplní na list kauce svoje číslo bankovního účtu, jakmile obdržíme zboží, zpravidla do 3 pracovních dní je kauce zpět na účtě zákazníka. Tímto způsobem je kauce vrácena. Pokud zákazník z nějakého důvodu nemůže kauci zaplatit, je na domluvě mezi zákazníkem a Dodavatelem, jakou formou pojistí vrácení starého kusu. Turbodmychadlo, vstřikovač, čerpadlo lze prodat i bez kauce, pokud zákazník odešle své poškozené turbodmychadlo, vstřikovač nebo čerpadlo, stejného typu jako bylo prodané, Dodavateli do 7 pracovních dní od přebrání turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla repasovaného. Pokud tak neučiní, je mu účtována kauce za nevrácení turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla 3000 Kč, kterou lze soudně vymáhat, protože je součástí kupní smlouvy a zákazník s tímto souhlasí potvrzením objednávky. Ve výjimečných případech, kdy zákazníkovi vznikla škoda ze třetí strany, může být záloha zrušena po doložení pravdivých důvodů o nemožnosti vrácení turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla poškozeného. Všeobecně se zákazník zavazuje odeslat své poškozené turbodmychadlo, vstřikovač nebo čerpadlo dodavateli do 14-ti dní od převzetí turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla repasovaného.

5.3 Osobní odběr

Po potvrzení objednávky s osobním odběrem je zákazníkovi zboží rezervováno, a to po dobu 7 pracovních dní od doby potvrzení možnosti vyzvednutí.. Zákazník má právo se seznámit se stavem zboží již na prodejně. Kupní smlouva je uzavřena převzetím a zaplacením zboží ze strany zákazníka a předáním zboží ze strany Dodavatele, v případě turbodmychadel dále předáním záručního listu, těsnění pod olejové přepady, informaci potřebou k výměně turbodmychadla, je-li to nutné a v případě vyžádání během objednávky i protokol o měření a vyvážení turbodmychadla.

6. Reklamace

Kupující je povinen se seznámit se stavem dodaného, resp. prodaného zboží, a to bez odkladu a příp. reklamovat do 5 pracovních dní zjištěné nesrovnalosti, které jsou pouhým okem pozorovatelné oznámit dodavateli – telefonicky, emailem nebo písemně, kdy veškeré údaje potřebné pro kontakt s dodavatelem jsou uvedeny na 1. stránce toho dokumentu. Dodavatel nezodpovídá za škody, které jsou způsobeny nesprávnou instalací produktu, neodbornou manipulací s produktem a nedodržením záručních podmínek ve znění, jak jsou uvedeny v záručním listě, kdy tato podmínka se vztahuje pouze na prodej turbodmychadel, vstřikovačů a čerpadel. Dodavatel je povinen v co nejkratším čase reklamaci vyřešit, nejpozději však do 10 pracovních dní podat minimálně vyjádření k reklamaci. Celková délka reklamace nesmí překročit dobu 20 pracovních dní ode dne převzetí reklamovaného zboží Dodavatelem. Kupující koupí produktu souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a v případě turbodmychadel, vstřikovačů a čerpadel i v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a jeho dílů způsobeného standardním provozem nebo používáním. Záruka platí ode dne prodeje výrobku a to po dobu 24 měsíců bez limitu počtu ujetých kilometrů pro turbodmychadla repasovaná a 24 měsíců pro turbodmychadla nová. Záruka se nevztahuje na špatnou, neodbornou montáž turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla, nedodržení podmínek pro výměnu turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla daných záručním listem, na vady způsobené špatnou manipulací s turbodmychadlem, vstřikovačem nebo čerpadlem. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená v tomto dokumentu je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Pro tyto podnikatelské subjekty platí záruka 12 měsíců. V případě prodeje turbodmychadla, vstřikovače nebo čerpadla, kdy zákazník nevrátí své poškozené turbodmychadlo, vstřikovač nebo čerpadlo, což je podmínkou prodeje, do 5-ti pracovních dní, končí záruka na prodané turbodmychadlo, vstřikovač nebo čerpadlo ve všech bodech, kterým podléhala. Elektronická regulace turbodmychadla, je-li součástí turbodmychadla, standardně není repasována a nepodléhá proto záruce. Po dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem je možno za úplatu elektronickou regulaci repasovat, v takovém případě je v záručním listě informace o tom, že byla repasována i regulace, čímž se na ni vztahuje záruka. Reklamované turbodmychadlo, vstřikovač nebo čerpadlo musí být dodáno v nerozebraném stavu, nesmí se prokázat ani jeho rozebrání a následné složení - v opačných případech je reklamace automaticky neuznána, protože v té chvíli již nejsme schopni s jistotou určit, kde se stala chyba.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky prodeje, resp. dodání. Kupující, jež nekupuje zboží v rámci své obchodní, podnikatelské nebo jiné činnosti, je dle § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Nepoužité, nepoškozené zboží však lze vrátit do 20 pracovních dní – v originálním obalu, kompletní. Dodavatel má právo od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání, resp. prodeje zboží, a to pouze v případě nedostupnosti zboží nebo jiných podstatných důvody, které by měl kupujícímu sdělit a vysvětlit a navrhnout mu další postup.

8. Vystavené zboží

Všechny ceny zboží na tomto e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Každý druhý den probíhá aktualizace skladových zásob, takže se může stát situace, že je turbodmychadlo zobrazeno skladem, ale bylo prodáno a není v danou chvíli dostupné. V takovém případě neprodleně kontaktujeme zákazníka a domlouváme náhradní termín dodání zboží.

9. Závěr:

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné pro prodej veškerého zboží, kdy k prodeji turbodmychadla jsou dány doplňující podmínky v záručním listě. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a jejich změnu se zavazuje vyhlásit a oznámit tak, aby byla kupujícímu zřejmá. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, DPH se netýká kaucí.

Poslední změna: 7.10.2014 (bod 5, 6); 15.1.2014 (bod 5.2,6); 1.11.2016 (bod 6), 27.7.2016 (bod 5.2; bod 9); 10/2021 bod 6 - změna záruční doby