• Blog
 • Zvuky a hlučný chod turbodmychadla

Zvuky a hlučný chod turbodmychadla

Příznak velmi často mylně připisovaný turbodmychadlu. I když hluk roste a klesá úměrně s otáčkami motoru, nemusí to být turbodmychadlo. Ve většině případů je hluk způsoben netěsnostmi v sacím nebo výfukovém systému motoru.

Hluk může pocházet

 • netěsnosti v sacím systému motoru („za“ kompresorem – hadice a vzduchovody, mezichladič, sací potrubí, těsnění)
 • netěsnosti ve výfukovém systému („před“ a „za“ turbínou – těsnění, výfukové potrubí, chladič výfukových plynů v systému EGR – pokud je přítomen, výfukové potrubí)
 • ložisko alternátoru
 • válečky v rozvodovém systému
 • jiné pohyblivé části v motorovém prostoru

Důvody přímo související s turbodmychadlem

 • vysoká podváha rotačního systému
 • vůle na hřídeli turbodmychadla – její zvětšení způsobuje tření lopatek o kompresor a skříně turbíny a mechanické poškození lopatek
 • mechanické poškození lopatek kompresoru nebo turbíny
 • problém s pohyblivostí nebo ovládáním vypouštěcího ventilu/ systému s proměnnou geometrií prasknutí skříně turbíny

Místa, kde dochází nejčastěji k únikům

Místa, kde dochází nejčastěji k únikům.

Možnosti, jak ho správně identifikovat

 • Hlasité houkání, hluboké, nejvýraznější v oblasti nízkých otáček motoru např. při rozjezdu a se zvyšujícími se otáčkami postupně mizí, případně utichá (červené označené úniky)
  • Příčina 1 - staré těsnění, tzn. nevyměněné za nové
  • Příčina 2 - nedokonalé dotažení šroubových spojů, svody na hlavě, případně připojení turbodmychadla na svody
 • Pískání, vysoký tón, zesilující s otáčkami motoru (modře označené úniky)
  • Příčina obecná – nedokonalý spoj v oblasti vysokého tlaku vzduchu
  • Příčina 1 – kompresorové kolo má vadu v podobě úlomku nebo opotřebení

Obecně lze ale říci, že většina turbodmychadel při běžné jízdě je slyšitelná, ale velmi decentně, zvuk neobtěžuje. Většinou slyšitelné pro člověka spíš znalého dané problematiky, na rozdíl od hluku, který pozná i laik, že není správně, což můžou být případy popsány výše.