• Blog
  • Výměna turbodmychadla pro motory 1,6 HDi

Výměna turbodmychadla pro motory 1,6 HDi

Níže je ve zkratce popsáno několik důležitých zásad, které nesmí být zanedbány při výměně turbodmychadla pro vozy s motorizací 1,6HDi.

Dodržení tohoto postupu je požadováno kvůli případným reklamacím turbodmychadla, protože tyto typy motorů jsou velice náchylné k poruše olejového čerpadla, zanesení sítek v průtokových šroubech a zanesení olejových trubek. Porucha turbodmychadla se poté jeví jako chyba při repasování, ale bohužel po kontrole turbodmychadla snadno zjistíme, že turbodmychadlo bylo v pořádku a nebyly vykonány níže specifi kované úkony.

1. Demontáž a důkladné vyčištění olejové trubky pro přívod oleje do turbodmychadla, vzhled trubky je vyobrazen níže na obr. 1

Průtokové šrouby, kdy jeden obsahuje sítko, které se zanáší nečistotami, a to následně brání správnému mazání turbodmychadla.

Obr. 1 – Sada olejové trubky s průtokovými šrouby
Obr. 2 – Průtokové šrouby

2. Povinná demontáž olejové vany a výměna sítka v nasávání olejového čerpadla – důvodem je i při částečném zanesení sítka nedostatečné množství nasávaného oleje.

Obr. 3 – Sítko pro filtraci hrubých nečistot v oleji

3. Důkladné vyčištění olejové vany

Jak je vidět na obrázku, vypouštění oleje je celkem špatně vyřešeno – výpustné místo není nejnižším bodem celé olejové vany a tudíž některé nečistoty zůstávají i přes vypuštění veškerého oleje stále uvnitř.

Obr. 4 – Olejová vana po demontáží (bíle označeno kritické místo)

4. Důkladné vyčištění olejového chladiče – slouží i ke kontrole množství nečistot v celé olejové soustavě.

5. Kontrola oleje po montáži turbodmychadla – nutno vykonat zkoušku průtoku oleje turbodmychadlem, což lze jednoduše změřením množství oleje, které proteče turbodmychadlem za 1 minutu chodu – minimum je 300 ml oleje.

6. Výměna oleje je nutná po 10 tisících ujetých kilometrů, i když výrobce uvádí jinou hodnotu.

Dodržení těchto bodů a bodů, které obsahuje dále záruční list, Vám zaručí správnou funkci a bezproblémový chod turbodmychadla.

Celý text si můžete stáhnout ve formě PDF.