Vstřiky Dacia

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku