• Blog
  • Únik oleje kolem nebo přes turbodmychadlo

Únik oleje kolem nebo přes turbodmychadlo

Únik oleje přes nebo u turbodmychadla nemusí být vždy způsobeno poruchou samotného turbodmychadla.

Tento problém se může objevit i u perfektně repasovaného turbodmychadla, pokud nebude na motoru správně nainstalováno.

Popíšeme si zde ty nejčastější problémy, které způsobují úniky oleje přes nebo kolem turbodmychadla. Nejdříve prověřte okolí turbodmychadla, tudíž vstup a výstup oleje do středu turbodmychadla. Obtížný nebo nemožný vtok nebo odtok oleje do nebo z turbodmychadla je zárukou jeho poruchy a může být způsoben:

Použití silikonu na těsnění, viz vpravo silikon na odtoku z turbodmychadla.

Použití nevhodného těsnění v místě vtoku nebo odtoku oleje, které přesahuje přes vstup nebo výstup oleje (níže vlevo je zobrazen zúžený průtok díky špatnému těsnění).

Ohnutou nebo ucpanou trubkou pro přítok nebo odtok oleje z nebo do turbodmychadla.

Vysokou hladinou oleje v olejové vaně, měrka oleje není jen indikační, musíte se vždy držet v mezích určených výrobcem, větší množství oleje určitě není zárukou lepšího chodu motoru nebo prodloužení jeho životnosti, případně hesla „nebudu pak muset déle dolívat olej“!

Špatným technickým stavem motoru (mechanické opotřebení), které způsobuje zvýšené tlaky v oblasti klikové hřídele, tudíž v prostoru sloužícímu jako zásoba oleje. Pokud motor tzv. tlakuje (např. VW 2,5TDi V5 měly problém s hydroregulací ventilů, které se často prodřely a poté tlak z prostoru válců uniká do prostoru, ve kterém je olej, který zase při zvýšeném tlaku jednoduše některým místem chce ven z motoru a může si najít cestu právě přes turbodmychadlo).

Znečištěný, ucpaný nebo jinak poškození systém ventilace klikové hřídele motoru (zejména fi ltr, který je v tomto prostoru umístěn, viz níže).

Celý text si můžete stáhnout ve formě PDF.