Turbodmychadla Renault Master

Renault Master I 2.5 TD

53149887020, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
75 kW neuvedeno 2500 ccm
Vyrobeno Led 1989 do Led 1993

Renault Master II 3.0 dCi

HT12-22D, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW ZD3 2953 ccm
Vyrobeno Led 2003 do Pro 2008

Renault Master I 2.5 TD

465589-0004, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
76 kW neuvedeno 2500 ccm
Vyrobeno neuvedeno

Renault Master II 1.9 dTi

53039880047, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
59 kW F9Q770 1870 ccm
Vyrobeno od Dub 2000

Renault Master I 2.5 TD

53149887020, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
69 kW S9UD7 2499 ccm
Vyrobeno od Led 1993

Renault Master II 1.9 dCi

751768-5004S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
75 kW F9Q 1900 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Renault Master II 2.2 dCi

720244-5004S, repas
6500 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW G9T720 2200 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Renault Master II 2.5 dCi

53039880055, repas
6500 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
73 kW G9U 2460 ccm
Vyrobeno od Led 2001

Renault Master II 2.5 dCi

53039880055, repas
6500 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
84 kW G9U 2460 ccm
Vyrobeno od Led 2001

Renault Master II 1.9 dCi

738123-5004S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
57 kW F9Q 1900 ccm
Vyrobeno od Led 2001

Renault Master II 1.9 dCi

738123-5004S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
72 kW F9Q 1900 ccm
Vyrobeno od Led 2001

Renault Master II 2.5 dCi

53039880055, repas
6500 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
73 kW G9U 2460 ccm
Vyrobeno od Led 2003

Renault Master II 2.5 dCi

53039880055, repas
6500 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
84 kW G9U 2460 ccm
Vyrobeno od Led 2003

Renault Master II 2.5 dCi

782097-5001S, repas
6500 Kč k dispozici 24-48h
Detail
Výkon Typ motoru Objem
107 kW G9U 630 až 632 2464 ccm
Vyrobeno od Led 2006

Renault Master III 2.3 dCi 125

786997-5001S, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
92 kW ZD3 2298 ccm
Vyrobeno od Led 2010

Renault Master II 2.8 TD

454061-5010S, repas
6500 Kč k dispozici 24-48h
Detail
Výkon Typ motoru Objem
84 kW S9W700 2799 ccm
Vyrobeno od Lis 1997

Renault Master II 2.5 dCi

757349-5004S, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
88 kW G9U 2464 ccm
Vyrobeno od Srp 2006

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku