Poškození vstřiku

Připravujeme.....

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku