Vstřiky Audi Q5

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110470
Repasovaný
3 500 Kč Ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
120 kW CNHC 2000 ccm
Vyrobeno 04/2014 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110470
Repasovaný
3 500 Kč Ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
140 kW CNHA 2000 ccm
Vyrobeno 04/2014 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
105 kW CJCA 2000 ccm
Vyrobeno 05/2010 - 05/2013

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW CJCB 2000 ccm
Vyrobeno 05/2010 - 06/2014

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
120 kW CGLA 2000 ccm
Vyrobeno 05/2010 - 09/2012

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW CGLB 2000 ccm
Vyrobeno 05/2010 - 09/2012

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
110 kW CJCD 2000 ccm
Vyrobeno 05/2013 -

Audi Q5 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
110 kW CJCD 2000 ccm
Vyrobeno 05/2013 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110468
Repasovaný
3 500 Kč Ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW CSUB 2000 ccm
Vyrobeno 05/2014 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110468
Repasovaný
3 500 Kč Ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
110 kW CSUA 2000 ccm
Vyrobeno 05/2014 -

Audi Q5 2,0 TDi

0445110468
Repasovaný
3 500 Kč Ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW CSUB 2000 ccm
Vyrobeno 05/2014 -

Audi Q5 2,0 TDi

0445110468
Repasovaný
3 500 Kč Ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
110 kW CSUA 2000 ccm
Vyrobeno 05/2014 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
130 kW CGLC 2000 ccm
Vyrobeno 06/2012 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
130 kW CMGB 2000 ccm
Vyrobeno 06/2012 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
120 kW CGLD 2000 ccm
Vyrobeno 06/2012 - 06/2014

Audi Q5 2,0 TDi

0445110470
Repasovaný
3 500 Kč Ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
140 kW CNHA 2000 ccm
Vyrobeno 09/2015 -

Audi Q5 Quattro 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW CMGA 2000 ccm
Vyrobeno 10/2010 - 09/2012

Audi Q5 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
105 kW CJCA 2000 ccm
Vyrobeno 11/2010 - 05/2013

Audi Q5 2,0 TDi

0445110368 nový
Nový
7 000 Kč Skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW CJCB 2000 ccm
Vyrobeno 11/2010 - 06/2014

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku