Turbodmychadla VolksWagen Passat B6

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

765261-5007S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMP 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Dub 2008

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

765261-5007S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BVD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Dub 2008

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

765261-5007S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMM 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Dub 2008

Volkswagen Passat B6 1.9 TDI

751851-5003S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BJB 1896 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2008

Volkswagen Passat B6 1.9 TDI

751851-5003S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BKC 1896 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2008

Volkswagen Passat B6 1.9 TDI

751851-5003S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BXE 1896 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2008

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

724930-5009S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW BKD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2008

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

724930-5009S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW AZV 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2008

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

757042-5014S, repas
6900 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BMN 2000 ccm
Vyrobeno od Dub 2006

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

757042-5014S, repas
6900 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BMR 2000 ccm
Vyrobeno od Dub 2006

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

757042-5014S, repas
6900 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUY 2000 ccm
Vyrobeno od Dub 2006

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

757042-5014S, repas
6900 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUZ 2000 ccm
Vyrobeno od Dub 2006

Volkswagen Passat B6 1.9 TDI

54399880029, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BLS 1896 ccm
Vyrobeno od Led 2004

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

758219-5003S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BRE 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2005

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

758219-5003S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BDF 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2005

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

758219-5003S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BVG 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2005

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

758219-5003S, repas
6200 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BVF 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2005

Volkswagen Passat B6 2.0 TSI

53039880086, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
147 kW AXX 1984 ccm
Vyrobeno od Led 2006

Volkswagen Passat B6 2.0 TSI

53039880105, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
147 kW BWA 1984 ccm
Vyrobeno od Led 2006

Volkswagen Passat B6 1.8 TSI

53039880136, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
118 kW BYT 1798 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Volkswagen Passat B6 1.8 TSI

53039880136, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
118 kW BZB 1798 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Volkswagen Passat B6 1.4 TSI

49373-01004, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
90 kW CAXA 1390 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

53039880205, repas
6900 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW CBAB 1968 ccm
Vyrobeno od Pro 2007

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

53039880205, repas
6900 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW CBDA 1968 ccm
Vyrobeno od Pro 2007

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

53039880205, repas
6900 Kč skladem 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW CBDB 1968 ccm
Vyrobeno od Pro 2007

Volkswagen Passat B6 1.6 TDI

775517-5001S, repas
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW CAYC 1598 ccm
Vyrobeno od Srp 2009

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

717858-5009S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW BGW 1968 ccm
Vyrobeno Pro 2003 do Kvě 2005

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

724930-5009S, repas
6200 Kč skladem > 1 ks
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BKP 1968 ccm
Vyrobeno Srp 2005 do Pro 2008

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku