Turbodmychadla Toyota Landcruiser

Toyota Landcruiser TD (KZJ90,95)

17201-67020
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
92 kW 1KZ-TE 2982 ccm
Vyrobeno Dub 1996

Toyota Landcruiser V8 D

VB36
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
195 kW 1VD-FTV VDJ76 4461 ccm
Vyrobeno Led 2007

Toyota Landcruiser V8 D

VB36
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
195 kW 1VD-FTV VDJ78 4461 ccm
Vyrobeno Led 2007

Toyota Landcruiser V8 D

VB36
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
195 kW 1VD-FTV VDJ79 4461 ccm
Vyrobeno Led 2007

Toyota Landcruiser V8 D

VB37
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
195 kW 1VD-FTV VDJ76 4461 ccm
Vyrobeno Led 2007

Toyota Landcruiser V8 D

VB37
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
195 kW 1VD-FTV VDJ78 4461 ccm
Vyrobeno Led 2007

Toyota Landcruiser V8 D

VB37
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
195 kW 1VD-FTV VDJ79 4461 ccm
Vyrobeno Led 2007

Toyota Landcruiser 3.0 D-4D

17201-30190
Repasované
7 890 Kč K dispozici do 24h

Výkon Typ motoru Objem
140 kW 1KD-FTV 2982 ccm
Vyrobeno Led 2009

Toyota Landcruiser V8 D

842127-5001S
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
151 kW 1VD-FTV 4461 ccm
Vyrobeno Břz 2007

Toyota Landcruiser TD

17201-67010
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
92 kW 1KZ-T 2983 ccm
Vyrobeno Kvě 1993 do Kvě 1996

Toyota Landcruiser TD

17201-67010
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
92 kW KZJ73 77 2983 ccm
Vyrobeno Kvě 1993 do Kvě 1996

Toyota Landcruiser TD ( KZJ70,71)

17201-67020
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
92 kW 1KZ-T (KZJ73) 2983 ccm
Vyrobeno Kvě 1993 do Kvě 1996

Toyota Landcruiser TD ( KZJ70,71)

17201-67020
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
92 kW 1KZ-T (KZJ77) 2983 ccm
Vyrobeno Kvě 1993 do Kvě 1996

Toyota Landcruiser TD

17201-54060
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
66 kW 2L-T 2429 ccm
Vyrobeno Led 1990 do Kvě 1996

Toyota Landcruiser TD

17201-17010
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
118 kW neuvedeno 4164 ccm
Vyrobeno Led 1990 do Pro 1997

Toyota Landcruiser TD

17201-17010
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
123 kW neuvedeno 4164 ccm
Vyrobeno Led 1990 do Pro 1997

Toyota Landcruiser 100

724483-0009
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
150 kW 1HD 4200 ccm
Vyrobeno od Čvc 2003

Toyota Landcruiser TD

17201-67010
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
92 kW 1KZ-TE 2982 ccm
Vyrobeno od Dub 1996

Toyota Landcruiser TD

17201-17030
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
150 kW neuvedeno 4200 ccm
Vyrobeno od Led 1995

Toyota Landcruiser D-4D

17201-30011
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
120 kW 1KD 2982 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Toyota Landcruiser D-4D

17201-30011
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
120 kW 1KD 3000 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Toyota Landcruiser TD

17201-67040
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
92 kW 1KZ-TE 3000 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Toyota Landcruiser 100

750001-0002
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
150 kW 1HD 4200 ccm
Vyrobeno od Led 2001

Toyota Landcruiser V8 D

VB22
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
151 kW 1VDVDJ76 4500 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Toyota Landcruiser V8 D

VB22
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
151 kW 1VDVDJ78 4500 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Toyota Landcruiser V8 D

VB22
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
151 kW 1VDVDJ79 4500 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Toyota Landcruiser D-4D

17201-30160
Repasované
7 890 Kč K dispozici do 24h

Výkon Typ motoru Objem
127 kW 1KD 2982 ccm
Vyrobeno od Lis 2006

Toyota Landcruiser TD

17201-54030
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
63 kW 2L-T 2429 ccm
Vyrobeno Říj 1985 do Pro 1989

Toyota Landcruiser TD

17201-68010
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
100 kW 12H-T 3953 ccm
Vyrobeno Říj 1985 do Pro 1989

Toyota Landcruiser 100

17201-17040
Repasované
Cena na dotaz

Výkon Typ motoru Objem
150 kW neuvedeno 4200 ccm
Vyrobeno Srp 2002 do Čvc 2003

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku