Seat

Seat Leon 1.9 TDI

713673-5006S, Garrett
9800 Kč skladem
Detail
Výkon Typ motoru Objem
85 kW AUY 1896 ccm
Vyrobeno Čvn 2000 do Led 2005

Seat Leon 1.9 TDI

713673-5006S, Garrett
9800 Kč skladem
Detail
Výkon Typ motoru Objem
85 kW AJM 1896 ccm
Vyrobeno Čvn 2000 do Led 2005

Seat Toledo II 1.9 TDI

713672-5006S, Garrett
9800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW ALH 1896 ccm
Vyrobeno Led 1999 do Led 2003

Seat Leon 1.9 TDI

713672-5006S, Garrett
9800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW ALH 1896 ccm
Vyrobeno Led 1999 do Led 2004

Seat Leon 1.9 TDI

713672-5006S, Garrett
9800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW AHF 1896 ccm
Vyrobeno Led 1999 do Led 2004

Seat Toledo II 1.9 TDI

713672-5006S, Garrett
9800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW AHF 1896 ccm
Vyrobeno Led 1999 do Led 2004

Seat Leon 1.9 TDI

713672-5006S, Garrett
9800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW ALH 1896 ccm
Vyrobeno Led 1999 do Led 2005

Seat Leon 1.9 TDI

713672-5006S, Garrett
9800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW AHF 1896 ccm
Vyrobeno Led 1999 do Led 2005

Seat Ibiza II 1.9 TDI

701854-5004S, Garrett
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW ASV 1896 ccm
Vyrobeno Led 1999 do Pro 2002

Seat Leon 1.9 TDI

721021-5006S, Garrett
11900 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
110 kW ARL 1896 ccm
Vyrobeno Led 2000 do Led 2005

Seat Toledo II 1.9 TDI

721021-5006S, Garrett
11900 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
110 kW ARL 1896 ccm
Vyrobeno Led 2000 do Led 2005

Seat Leon 1.9 TDI

701854-5004S, Garrett
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW ASV 1896 ccm
Vyrobeno Led 2000 do Led 2005

Seat Leon 1.9 TDI

720855-5006S, Garrett
10700 Kč skladem
Detail
Výkon Typ motoru Objem
96 kW ASZ 1896 ccm
Vyrobeno Led 2000 do Pro 2003

Seat Ibiza II 1.9 TDI

721021-5006S, Garrett
11900 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
110 kW ARL 1900 ccm
Vyrobeno Led 2001 do Pro 2002

Seat Toledo III 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BJB 1896 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Led 2009

Seat Toledo III 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BKC 1896 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Led 2009

Seat Toledo III 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BXE 1896 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Led 2009

Seat Altea 2.0 TDI

724930-5009S, Garrett
10400 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW BKD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Pro 2007

Seat Altea 2.0 TDI

724930-5009S, Garrett
10400 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW AZV 1968 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Pro 2007

Seat Toledo III 2.0 TDI

724930-5009S, Garrett
10400 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW BKD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Pro 2007

Seat Toledo III 2.0 TDI

724930-5009S, Garrett
10400 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW AZV 1968 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Pro 2007

Seat Altea 2.0 TDI

756062-0003, Garrett
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BKD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Pro 2008

Seat Toledo III 2.0 TDI

756062-0003, Garrett
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BKD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2004 do Pro 2008

Seat Leon 2.0 TDI

724930-5009S, Garrett
10400 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW BKD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Led 2007

Seat Leon 2.0 TDI

724930-5009S, Garrett
10400 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
100 kW AZV 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Led 2007

Seat Leon 2.0 TDI

756062-0003, Garrett
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BKD 1968 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Led 2007

Seat Leon 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW BRU 1896 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2006

Seat Leon 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW BXF 1896 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2006

Seat Leon 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW BXJ 1896 ccm
Vyrobeno Led 2005 do Pro 2006

Seat Leon 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BMN 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Bře 2009

Seat Leon 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUY 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Bře 2009

Seat Leon 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUZ 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Bře 2009

Seat Altea 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BMN 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Led 2009

Seat Altea 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUY 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Led 2009

Seat Altea 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUZ 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Led 2009

Seat Toledo III 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BMN 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Led 2009

Seat Toledo III 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUY 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Led 2009

Seat Toledo III 2.0 TDI

757042-5014S, Garrett
13300 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
125 kW BUZ 2000 ccm
Vyrobeno Led 2006 do Led 2009

Seat Toledo III 2.0 TDI

765261-5007S, Garrett
11800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMP 1968 ccm
Vyrobeno Led 2007 do Led 2009

Seat Toledo III 2.0 TDI

765261-5007S, Garrett
11800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMM 1968 ccm
Vyrobeno Led 2007 do Led 2009

Seat Cordoba 1.9 TDI

713673-5006S, Garrett
9800 Kč skladem
Detail
Výkon Typ motoru Objem
85 kW AUY 1896 ccm
Vyrobeno od Čvn 2000

Seat Cordoba 1.9 TDI

713673-5006S, Garrett
9800 Kč skladem
Detail
Výkon Typ motoru Objem
85 kW AJM 1896 ccm
Vyrobeno od Čvn 2000

Seat Alhambra 1.9 TDI

713673-5006S, Garrett
9800 Kč skladem
Detail
Výkon Typ motoru Objem
85 kW AUY 1896 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Seat Alhambra 1.9 TDI

713673-5006S, Garrett
9800 Kč skladem
Detail
Výkon Typ motoru Objem
85 kW AJM 1896 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Seat Cordoba 1.9 TDI

701854-5004S, Garrett
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW ASV 1896 ccm
Vyrobeno od Led 2000

Seat Altea 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BJB 1896 ccm
Vyrobeno od Led 2004

Seat Altea 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BKC 1896 ccm
Vyrobeno od Led 2004

Seat Altea 1.9 TDI

751851-5003S, Garrett
10200 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
77 kW BXW 1896 ccm
Vyrobeno od Led 2004

Seat Altea 2.0 TDI

765261-5007S, Garrett
11800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMP 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Seat Altea 2.0 TDI

765261-5007S, Garrett
11800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMM 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Seat Leon 2.0 TDI

765261-5007S, Garrett
11800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMP 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Seat Leon 2.0 TDI

765261-5007S, Garrett
11800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
103 kW BMM 1968 ccm
Vyrobeno od Led 2007

Seat Alhambra 1.9 TDI

701855-5005S, Garrett
10800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW AFN 1896 ccm
Vyrobeno Srp 1996 do Čvn 2000

Seat Alhambra 1.9 TDI

701855-5005S, Garrett
10800 Kč ověřit dostupnost
Detail
Výkon Typ motoru Objem
81 kW AVG 1896 ccm
Vyrobeno Srp 1996 do Lis 2000

Seat Ibiza III 1.9 TDI

701854-5004S, Garrett
Cena na dotaz
Detail
Výkon Typ motoru Objem
66 kW ASV 1896 ccm
Vyrobeno Srp 1999 do Únr 2002

Identifikace
turbodmychadla

poškození
turbodmychadla

Identifikace
vstřiku